Skip to main content

Słodycz (2018)

Sztuka kleryków jest sceniczną adaptacją poezji Cypriana K. Norwida, która zaskakuje wyszukaną kompozycją i sposobem jej przestawienia.

Pomocne okażą się motywy muzyczne, które wprowadzą widza w niezwykły klimat spektaklu. Jednakże nie znajduje się w niej typowy, pierwszoplanowy bohater, którego losy widz mógłby śledzić i zaobserwować zmiany, jakie w nim zachodzą.
Z kolei od strony formy i treści sztuka zdaje się zaskakiwać nowym podejściem.

Jednym z celów jest przybliżenie i niejako odkrycie na nowo wielkiego polskiego poetę jakim jest Cyprian Norwid. Przez wielu określany mianem wieszcza, w swoich wierszach umieścił głęboko chrześcijańskie treści. Zastanawiając się, z jakiego powodu Norwid nie jest choćby tak sławny jak Adam Mickiewicz, czy Juliusz Słowacki, doszliśmy do wniosku, że problem może znajdować się w trudności interpretacyjnej. Poniekąd także z tego powodu postaramy się ukazać wyjątkowość poezji, a także sposób jej odczytywania i interpretacji na scenie.

Ukazana jest problematyka chrześcijanina żyjącego we współczesnym świecie pośród jego bogactwa i wspaniałości. Na nowo zostaną odkryte ewangeliczne prawdy, które jeszcze bardziej zyskują na autentyczności w dzisiejszych czasach.
W jaki sposób zły duch próbuje teraz uwieść człowieka? Czy można mu się przeciwstawić?

Tytułowa “Słodycz” odwołuje się do centralnej sceny naszego spektaklu. Przedstawia ona w jaki sposób pomimo trudów,  problemów, i zmartwień wierzyć i trwać przy Nauczycielu. Ostatecznie pada zdanie:, „Jest coś, co oni zowią słodyczą i łaską…”. Czym zatem jest owa słodycz?

Czy człowiek, który pokłada nadzieje w Bogu oprze się pokusom tego świata? Próbę odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w naszej sztuce.

Reżyserem sztuki jest Wiesława Klata.