Styczniowy dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia

Na zakończenie pierwszego semestru nauki przeżywaliśmy dzień skupienia, podczas którego na nowo odkryliśmy znaczenie cnót, które są jedną kluczowych rzeczy w relacji z Jezusem.

Nasze skupienie poprowadził ks. Michał Kwitliński, należący do Opus Dei. Ksiądz Michał jest z wykształcenie historykiem sztuki, a także ukończył Stosunki Międzynarodowe. Jest również doktorem filozofii. Pierwsza konferencja nosiła tytuł “Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa, znaczenie cnót”. Ojciec rekolekcjonista zwrócił uwagę szczególnie na ludzkie cnoty Chrystusa, bo przecież jest On w pełni człowiekiem. Kolejne konferencje skupiały się poszczególnych cnotach: ubóstwo, męstwo, praca.

Ks. Michał zwrócił uwagę, że kształtowanie cnót jest kluczowe w odpowiedzi na Boże Objawienie.

Po dniu skupieniu wróciliśmy do rodzinnych domów na tygodniowy odpoczynek.