Skip to main content

Styczniowy dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia

Na zakończenie pierwszego semestru nauki przeżywaliśmy dzień skupienia, podczas którego na nowo odkryliśmy znaczenie cnót, które są jedną kluczowych rzeczy w relacji z Jezusem.