Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

15 maja pięciu alumnów przyjęło święcenia diakonatu z rąk ks. bp Michała Janochy

Dzień 15 maja został zapamiętany jako czas przeżywania wielkiej radości w archidiecezji warszawskiej. Podczas Mszy Świętej sprawowanej w świątyni Opatrzności Bożej ksiądz biskup Michał Janocha włączył do grona diakonów pięciu alumnów WMSD. W homilii podczas obrzędu święceń zostało podkreślone, że tożsamością Jezusa, Jego duchowym DNA jest więź z Ojcem. By móc zachować duchową stabilność w posłudze diakońskiej -głosił bp Michał Janocha-  należy zachować relację z Bogiem na wzór więzi łączącej Chrystusa z Ojcem w Niebie. 

Do święceń diakonatu przystąpili alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie: Piotr Kostrzewa, Łukasz Krymel, Bartosz Marciniak, Szymon Migalski i Paweł Skowron. Wraz z przyjęciem święceń złożyli przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi oraz jego następcom, a także przyrzeczenie zachowania celibatu.

Odtąd są wezwani jako słudzy ołtarza do głoszenia Ewangelii, przygotowania Mszy świętej i rozdzielania wiernym Ciała i Krwi Pańskiej. Oprócz tego mogą przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza.

Życzymy nowo wyświęconym diakonom wielu łask Bożych.