Skip to main content

Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

16 alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjęło święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej