Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

29 maja przeżywaliśmy święcenia kapłańskie, podczas których 26 diakonów z naszej Archidiecezji zostało wyświęconych na kapłanów. Wyjątkowo uroczystość odbywała się w Świątyni Opatrzności Bożej.

Wyjątkowo po raz kolejny przeżywaliśmy święcenia kapłańskie w naszej archidiecezji w Świątyni Opatrzności Bożej. Liturgii przewodniczył ks. bp Rafał Markowski – natomiast pod koniec Mszy Świętej przybył ks. kard. Kazimierz Nycz. 

W Archidiecezji Warszawskiej data święceń kapłańskich bliska jest przypadającej 28 maja rocznicy śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku diakoni przyjęli święcenia prezbiteratu  następnego dnia po 40. rocznicy, a zarazem w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 

W piątek 28 maja 2021 roku  podczas uroczystych Nieszporów w kościele seminaryjnym przyszli prezbiterzy złożyli przed J.M. Ks. Rektorem Wojciechem Bartkowiczem swoje przyrzeczenia.  Natomiast następnego dnia zostali przedstawieni jako kandydaci do posługi kapłańskiej.  Święcenia kapłańskie przyjęli diakoni naszego seminarium: Mariusz Konrad Balcerowicz, Michał Jerzy Bartak, Szymon Piotr Bolonek, Radosław Czyżewski, Łukasz Dańczak, Mikołaj Rafał Derentowicz, Jan Konrad Elczyk, Mateusz Giszczak, Stanisław Kijewski, Przemysław Kocik, Jan Lech, Mateusz Konrad Mickiewicz, Karol Okniński, Albert Piotr Paszkowski, Andrzej Leszek Sokołowski, Mateusz Jakub Szybiak, Kacper Tadeusz Świerzowicz, Adam Wątróbski, Paweł Zienkiewicz Sebastian Zygmunt, Zbigniew Żurek oraz diakoni z Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego “Redmeptoris Mater”: Elia Callegarin, Kamil Klocek, Marcin Parada, Mateusz Rusiński, Kamil Bartosz Stawiński. 

W czasie homilii bp Rafał głosił ,,wprowadzamy naszych braci do wspólnoty prezbiteratu Archidiecezji Warszawskiej. Ogarniamy was naszą gorącą modlitwą. Ogarniamy też modlitwą te drogi, które przywiodły was do tej świątyni, to „tak”, które dziś wypowiadacie. Ogarniamy modlitwą tę przyszłość, która stoi przed wami”. 

Po zakończeniu Mszy kard. Kazimierz Nycz,  wręczył nowym prezbiterom dekrety do pierwszych parafii, w których rozpoczną posługę jako księża. Przedtem jednak zwrócił uwagę, że kontekst tegorocznych święceń jest szczególny, ponieważ w czwartek obchodziliśmy święto Chrystusa Najwyższego Kapłana. Pasterz naszej archidiecezji zauważył, że ,,to nie umniejsza waszego kapłaństwa i ludzkiej roli, ale jesteście kapłanami przez to, że Chrystus podzielił się z wami cząstką jedynego kapłaństwa”.