Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu

25 maja 2019 J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz wyświęcił 19 nowych prezbiterów - 15 z nich to alumni naszego seminarium.
Koniec, a jednocześnie początek

Wszyscy alumni naszego seminarium dążą do święceń prezbiteratu – przez 6 lat podlegają formacji ludzkiej, intelektualnej i duchowej. Święcenia prezbiteratu są końcem pewnej drogi, ale staję się również nowym początkiem. Nowe obowiązki, nowe wyzwania, nowi ludzie – to wszystko czeka na tegorocznych neoprezbiterów. Otworzył się nowy rozdział w ich życiu.

Nowi kapłani

W piątek 24 maja 2019 roku o godz. 17.30 podczas uroczystych Nieszporów w kościele seminaryjnym przyszli prezbiterzy złożyli przed J.M. Ks. Rektorem Wojciechem Bartkowiczem swoje przyrzeczenia.  W sobotę 25 maja 2019 roku J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz wyświęcił w Archikatedrze Warszawskiej 19 nowych prezbiterów – 15 z nich, to absolwencie naszego seminarium, a pozostali to alumni Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego. Święcenia kapłańskie przyjęli diakoni naszego seminarium: Tomasz Jan Barański, Artur Wawrzyniec Kaczyński, Michał Tomasz Kisiel, Maciej Kulesza, Grzegorz Lech Pakowski, Markos Płoński, Łukasz Marek Ręczek, Tomasz Remigiusz Różacki, Marek Jacek Ruciński, Augustyn Stanisław Sękowski, Łukasz Starczewski, Marcin Wiśniewski, Radosław Wołkowycki, Michał Wszeborowski, Andrzej Piotr Kunicki, oraz diakoni z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”: Wojciech Tadeusz Burzyński, Cezary Tomasz Graczyk, Luca Rossi, Krzysztof Dariusz Ważyński. Transmisja z tego wydarzenia: