Sztuka “Słodycz”

Sztuka "Słodycz"

Spektakle teatralne stały się już tradycją naszego seminarium. Co pokażą klerycy III roku w tym roku?
Kurs III wraz z Ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, ks. Prefektem Piotrem Markiszem a także z Panią Reżyser Wiesławą Klatą
O sztuce

Tradycyjnie, klerycy III kursu WMSD w Warszawie wystawiają sztukę teatralną. Tematyką obecnie przygotowywanego spektaklu jest konflikt pomiędzy dwiema przenikającymi się wzajemnie siłami. Królestwem Niebieskim i duchem tego świata.

Sztuka kleryków jest sceniczną adaptacją poezji Cypriana K. Norwida, która zaskakuje wyszukaną kompozycją i sposobem jej przestawienia. 

Pomocne okażą się motywy muzyczne, które wprowadzą widza w niezwykły klimat spektaklu. Jednakże nie znajduje się w niej typowy, pierwszoplanowy bohater, którego losy widz mógłby śledzić i zaobserwować zmiany, jakie w nim zachodzą.
Z kolei od strony formy i treści sztuka zdaje się zaskakiwać nowym podejściem.

Jednym z celów jest przybliżenie i niejako odkrycie na nowo wielkiego polskiego poetę jakim jest Cyprian Norwid. Przez wielu określany mianem wieszcza, w swoich wierszach umieścił głęboko chrześcijańskie treści. Zastanawiając się, z jakiego powodu Norwid nie jest choćby tak sławny jak Adam Mickiewicz, czy Juliusz Słowacki, doszliśmy do wniosku, że problem może znajdować się w trudności interpretacyjnej. Poniekąd także z tego powodu postaramy się ukazać wyjątkowość poezji, a także sposób jej odczytywania i interpretacji na scenie.

Ukazana jest problematyka chrześcijanina żyjącego we współczesnym świecie pośród jego bogactwa i wspaniałości. Na nowo zostaną odkryte ewangeliczne prawdy, które jeszcze bardziej zyskują na autentyczności w dzisiejszych czasach.
W jaki sposób zły duch próbuje teraz uwieść człowieka? Czy można mu się przeciwstawić?

Tytułowa “Słodycz” odwołuje się do centralnej sceny naszego spektaklu. Przedstawia ona w jaki sposób pomimo trudów,  problemów, i zmartwień wierzyć i trwać przy Nauczycielu. Ostatecznie pada zdanie:, „Jest coś, co oni zowią słodyczą i łaską…”. Czym zatem jest owa słodycz?

Czy człowiek, który pokłada nadzieje w Bogu oprze się pokusom tego świata? Próbę odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w naszej sztuce.

Reżyserem sztuki jest Wiesława Klata.

Spektakl będzie wystawiany od 9 grudnia 2018 r. w sali teatralnej Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Wstęp wolny.

Premiera

Zanim jakakolwiek sztuka seminaryjna trafi do szerszej publiczności ma swoją premierę w gronie wykładowców, przełożonych i kleryków warszawskiego seminarium. Tak miało miejsce i tym razem.

Zaproszeni goście przybyli na godz. 20.00 – wszyscy zostali oficjalnie powitani przez kleryków wystawiających tegoroczny spektakl. Wśród gości nie mogło zabraknąć naszego Ojca Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, a także biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej. Na sali były również obecne osoby, bez których spektakl nie mógłby zaistnieć m.in Pani Wiesława Klata – reżyserka “Słodyczy”

Po zakończeniu przedstawienia aktorzy – klerycy kursu III – zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Podziękowali oni wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania spektaklu, a przede wszystkim Pani Wiesławie Klacie. Ksiądz Kardynał zabierając głos stwierdził, że sztuka jest potrzebna właśnie w tych czasach i przypomnienie osoby i twórczości Cypriana Norwida jest szczególnie potrzebne. Na koniec Ksiądz Kardynał udzielił wszystkim błogosławieństwa.

About the author

+48 726 200 700