Triduum Paschalne

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne jest wyjątkowym czasem dla całego Kościoła. W tym okresie chrześcijanie jednoczą się na wspólnym przeżywaniu tajemnic paschalnych. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej klerycy warszawskiego seminarium posługiwali w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, kościele sióstr Wizytek oraz w kościele seminaryjnym.
 

Wielki Czwartek rozpoczeliśmy tradycyjnie Mszą Krzyżma podczas, której niespodziewanie zasłabł ks.kard. Kazimierz Nycz. Natychmiast udzielono mu medycznej pomocy, natomiast Mszy świętej przewodniczył bp.gen.bryg. Józef Guzdek – ordynariusz wojska polskiego. W homilii przewodniczący liturgii zaznaczył, że marzy o tym, aby kościoły były wypełnione wiernymi a księżom nigdy nie brakowało duszpasterskiej posługi wśród wiernych. Na końcu powiedział ,,Dziękujmy Bogu za dar Eucharystii i dar kapłaństwa i gorąco prośmy, by dobry Bóg przeprowadził nas przez wzburzone morze. Żebyśmy umocnieni Eucharystią stanowili jedno. Abyśmy się wzajemnie modlitwą i dobrym słowem wspierali”.

Trzy dni – jedna tajemnica paschalna 

Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota to intensywny lecz i jednocześnie bardzo piękny czas dla wspólnoty seminaryjnej. Klerycy należący do stanu świeckiego pomogają duchownym w celebrowaniu bogatych w różne znaki liturgii Triddum Sacrum. Jest to czas na zgłębioną naukę tajemnic związanych z Eucharystią. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej biskup Piotr Jarecki zaznaczył, że to właśnie dzięki Eucharystii ludzkość jest w stanie zwalczyć swoje wady, niedoskonałości oraz lęki. Ukazanie tej wielkiej wartości pomogło nam przeżyć w odpowiedni sposób Wielki Piątek. Jest to dzień w którym pomimo niesprawowania Mszy Świętej klerycy oraz duchowni na nowo przypominają sobie na czym polega Chrystusowe służenie drugiemu człowiekowi. 

Zwrócenie naszego spojrzenia na Chrystusa dzięki kontemplacji Jego śmierci w Wielki Piątek pozwala nam podczas Wigilii Paschalnej zwrócić uwagę na to, jak Syn Boży uzdrawia podzielony przez grzech świat. Biskup Rafał Markowski podczas sprawowania uroczystej Liturgii Paschalnej zaznaczył, że dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa możemy inaczej spojrzeć na cierpienie związane między innymi z epidemią koronawirusa. 

W niedziele wielkanocną podczas Mszy Świętej biskup Piotr Jarecki zaznaczył, że najważniejszym dowodem na powstanie z martwych Syna Bożego jest postawa apostolów. ,,Wewnętrzna przemiana osób, które towarzyszyły Jezusowi. Tych, którzy uciekli, zamykali się na cztery spusty w bojaźni. W jednej chwili wyszli i głosili – nie bojąc się nawet śmierci – że ten którego umęczono i zabito żyje. W Nim jest nasze zbawienie i odpuszczenie grzechów” – mówił biskup pomocniczy warszawski.