Uzupełnienie do zapytania na PV

W związku z prośbą jednego z potencjalnych oferentów do Ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie w ramach projektu pt.: ,,Poprawa efektywności Energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zespole budynków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy Ul. Dewajtis 3″ zamieszczamy uzupełnienie Dokumentacji Technicznej o rzut dachu z naniesionymi instalacjami wentylacji i PV oraz przekroje budynku z uwzględnieniem stropodachu wentylowanego.

Uzupełnienie dokumentacji fotowoltaika Dewajtis 3