Uzupełnienie odpowiedzi na pytania oferentów.

Uzupełnienie  odpowiedzi na pytania oferentów.

kolejne odpowiedzi na pytania

Z poważaniem,

Zespół WMSD w Warszawie