Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

16 alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjęło święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej.

10 czerwca bieżącego roku szesnastu alumnów przyjęło święcenia diakonatu wyjątkowo w świątyni Opatrzności Bożej.  Święcenia przyjęli alumni : Mariusz Konrad Balcerowicz, Szymon Piotr Bolonek, Łukasz Dańczak, Mikołaj Rafał Derentowicz, Jan Konrad Elczyk, Mateusz Giszczak, Adam Henryk Janowski, Przemysław Kocik, Jan Lech, Mateusz Konrad Mickiewicz, Karol Okniński, Andrzej Leszek Sokołowski, Mateusz Jakub Szybiak, Kacper Tadeusz Świerzowicz, Paweł Zienkiewicz, Sebastian Zygmunt. 

Kard.  Kazimierz Nycz podkreślił, że treść obrzędu święceń “prowadzi nas wszystkich po drodze, którą powinien chodzić każdy chrześcijanin, człowiek, kapłan i biskup”. – To jest postawa diakonijna, mówiąc ogólnie, postawa służby. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że święcenia odbył się w przeddzień uroczystości Bożego Ciała – co podkreśla związek diakonatu z sakramentem Eucharystii.