Skip to main content

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ I OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH EX-POST

Zapytanie ofertowe audyt WMSD 23.09.2022

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z oświadczeniem WMSD 23.09.2022

 

ZAPYTANIE NA WYKONANIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ I AUDYTU BUDYNKÓW A I B WYŻSZEGO METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ŚW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE – informacja

Zgodnie z pkt 11 a) POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zapytania ofertowego unieważniamy postępowanie na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i audytu budynków A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.