Zapytanie na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z towarzyszącą instalacją elektryczną w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie – zmiana terminu składania ofert

W związku z wnioskami potencjalnych Oferentów o wydłużenie okresu potrzebnego na rzetelne przygotowanie oferty, czas na złożenie ofert zostaje przedłużony.  Nowy termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2021 r. o godz. 10:00.

 

Poniżej załączamy zaktualizowaną SIWZ

 

Tu załączony plik SIWZ

SIWZ wentylacja i klimatyzacja Dewajtis aktualizacja 09.21

 

Z poważaniem,

Zespół WMSD w Warszawie