ZAPYTANIE NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA W BUDYNKACH A I B WYŻSZEGO METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ŚW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE – AKTUALIZACJA

W związku z informacjami uzyskanymi od potencjalnych Wykonawców o niestabilnej sytuacji rynkowej wynikającej z zakłóceń w łańcuchach dostaw renomowanych komponentów do produkcji opraw oświetleniowych i źródeł światła oraz związaną z tym niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zapytania do 31.05.22 r. – Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji przedmiotu zapytania do dnia 20.06.22 r.

 

Jednocześnie ze względu na istotną zmianę zapytania, termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 07.04.22 r. godz. 15:00

 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany SIWZ, załącznik do SIWZ nie uległ zmianie  

 

Zespół WMSD w Warszawie