Zapytanie na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z towarzyszącą instalacją elektryczną w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie – informacja

Zapytanie na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z towarzyszącą instalacją elektryczną w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie – informacja

Zgodnie z pkt 13 a) SIWZ unieważniamy postępowanie na wybór Wykonawcy instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z towarzyszącą instalacją elektryczną w budynkach A i B Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie z powodu istotnego przekroczenia budżetu jaki Zamawiający posiada na realizację tego zadania inwestycyjnego.

 

Zespół WMSD w Warszawie.