Skip to main content

39 rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego

39 rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego

28 maja, w 39 rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczestniczyliśmy w Mszy św. o owoce zbliżającej się beatyfikacji.