50-lecie kursu lektorskiego i promocja nowych lektorów

50-lecie kursu lektorskiego i promocja nowych lektorów

"Macie służyć Bogu i Jego Słowu" - takie wezwanie skierował kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski do dwustu nowych lektorów. Uroczysta Msza św. odbyła się we wspomnienie liturgiczne bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystość rozpoczęła krótka konferencja ks. prałata Walentego Królaka, który od wielu lat jest związany z kursem. Zaznaczył, że posługa lektora to “wielka łaska i wielki dar”. Zachęcił by młodzi mężczyźni, którzy dosępują tej funkcji, żyli Słowem, które głoszą.

Swoimi wspomnieniami podzieli się absolwenci kursu. –Kurs jest darem dla nas, a my jesteśmy darem dla ludzi – podkreślił dziennikarz Marek Horczyczak. Nawiązał też do ks. prałata Kądzieli, który „z jednej strony zawsze budził respekt, a z drugiej zawsze można było przyjść do niego jak do ojca”.

Mszę św. wraz z kard. Kazimierzem Nyczem koncelebrowali neoprezbiterzy, księża-absolwenci pierwszego kursu lektorskiego oraz wielu kapłanów archidiecezji warszawskiej.

Po Ewangelii rozpoczął się obrzęd promocji lektorskiej. Każdy z kandydatów kładł prawą rękę na księdze Ewangelii, a następnie składał przyrzeczenie.

Funkcja lektora narodziła się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a swoje źródło czerpie z tradycji starotestamentalnych. Może on czytać Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, ale jego komentowanie i wyjaśnianie zawsze jest zarezerwowane dla biskupów, prezbiterów i diakonów. Lektor nie może czytać Ewangelii. Jego obowiązkiem jest przygotowanie się do proklamacji Słowa Bożego oraz bycie pierwszym jego słuchaczem.

Po Komunii św. nowi lektorzy, a także absolwenci złożyli podziękowania ks. prałatowi, za to wielkie dzieło, które przy pomocy Łaski Bożej stworzył. – Ks. prałat Kądziela jest i zawsze był człowiekiem, bo to co nas kształtowało, to człowieczeństwo. I za tę lekcję człowieczeństwa, którą otrzymaliśmy, dziękuję. Dziękuję za lekcję ojcostwa, którą odbieramy jako ojcowie i kapłani oraz za kapłaństwo ks. prałata Kądzieli, bo to najpiękniejszy wyraz apostolstwa. Kapłaństwo piękne, czyste i oddane młodym ludziom – podkreślił ks. Bartosz Szoplik, absolwent kursu sprzed 25 lat.

 – Nie głosicie siebie i swojej mądrości, ale macie służyć Bogu i Jego słowu, jak najbardziej przygotowani i rozmodleni – tymi słowami ksiądz kardynał zwrócił się do nowych lektorów. Podziękował również wszystkim, który przez pół wieku byli zaangażowani w kurs lektorski, który dawał “formację pomagającą w przyjęciu różnych powołań, zarówno do kapłaństwa, jak i małżeństwa”.

Również tego dnia, asysta liturgiczna naszego seminarium uczestniczyła w Mszy św. w 35 rocznicę męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki w sanktuarium bł. ks. Jerzego na Żoliborzu. Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który poświęcił kaplicę przechowania sutanny, w której został zamordowany ks. Jerzy.