8 rocznica śmierci ks. kardynała Józefa Glempa

8 rocznica śmierci ks. kardynała Józefa Glempa

23 stycznia 2013 roku do Domu Ojca odszedł nasz pasterz, ks. kardynał Józef Glemp, Prymas Polski. Był ostatnim Prymasem Polski, który jednocześnie przewodził Archidiecezji Warszawskiej.

Wczoraj miała miejsce ósma rocznica śmierci ks. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Całym seminarium wybraliśmy się do Katedry by uczestniczyć w liturgii. Mszy Świętej przewodniczył Metropolita Warszawski ks. Kazimierz Kardynał Nycz. 

Metropolita Warszawy  zauważył, że ,,dzisiaj patrzymy na życie Prymasa Glempa z innej perspektywy. Nie widać już niepotrzebnych szczegółów, ale widać piękno całości” dodając, że ,,przydałoby się nam dziś doświadczenie kard. Glempa, jego “święty upór” i jego odwaga. – Jego decyzje były rozważne, bo wiedział że chodzi o człowieka, życie, wolność, prawdę. I że nie wszystko da się osiągnąć raptownie, w jednym momencie, jedną decyzją”.

Naszej modlitwie przewodniczył, jego następca – ks. kardynał Kazimierz Nycz. Po Mszy św. nawiedziliśmy grób księdza Prymasa, który znajduje się w krypcie Arcybiskupów Warszawskich w podziemiach naszej katedry. 

Kardynał Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako robotnik przymusowy w niemieckim gospodarstwie rolnym. 1950 roku wstąpił do seminarium duchownym, zaś święceń prezbiteratu udzielił udzielił mu 25 maja 1956 w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie  biskup pomocniczy poznański Franciszek Jedwabski w zastępstwie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach udał się do Rzymu na studia z prawa kanonicznego. Po powrocie ze studiów zajął się posługą duszpasterską .4 marca 1979r. został mianowany biskupem diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 21 kwietnia tego roku z rąk kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i Jana Obłąka biskupa  warmińskiego.

7 lipca 1981 r. mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Jako Prymas Polski został także opiekunem duszpasterstwa Polonii zagranicznej i ordynariuszem na terenie Polski dla Kościołów obrządku grekokatolickiego i ormiańskiego. 2 lutego 1983 r. otrzymał godność kardynalską.

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, w marcu 1992 roku pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha, a także ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego żyjących w Polsce i nie mających własnego ordynariusza.

6 grudnia 2006 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z powodu osiągniecia wieku emerytalnego. Po przeżyciu ciężkiej choroby zmarł 23 stycznia 2013 roku w Warszawie. 

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei.

Requiescat in pace. Amen