Adoracja Krzyża

Adoracja Krzyża

Wielki Post jest czasem pokuty, pogłębionej modlitwy i refleksji nad męką Jezusa Chrystusa. Dlatego, tak jak w poprzednich latach, na piątkowych spotkaniach modlitewnych w kościele seminaryjnym chcemy zatrzymać się przed Ukrzyżowanym, by wpatrywać się w Niego i oddawać Mu swoje życie.

Tegoroczne hasło cyklu adoracji to „Spotkanie”. W tym roku pragniemy rozważać spotkania Jezusa z postaciami występującymi w Męce Pańskiej: Apostołowie, anioł, Piłat, Herod i Maryja. Coś, co ma być uleczone, musi wpierw być chore, to co ma dać życie, musi obumrzeć. Śmierć jest jedyną drogą do życia, a zatem nasza słabość, bieda, ból… są drogą do spotkania z Jezusem, który przez swoją śmierć i krzyż stał się nam bliski właśnie w naszej słabości, chorobie, ubóstwie, poniżeniu… Oto radosny paradoks chrześcijaństwa: Wszechmocny Bóg – Jezus, stał się słabym, aby spotkać nas w naszej słabości. Przyszedł w słabości, aby nas podnieść ze śmierci. Przykłady tego mamy w postawach bohaterów z fragmentów Ewangelii wybranych na każdy piątek. Przez pryzmat ich sytuacji życiowej chcemy ukazać odpowiednią postawę serca i przejście od swojej biedy do spotkania z Jezusem, który ożywia.

Na adoracje zapraszamy w każdy piątek marca o 20.00. Czas adoracji jest podzielony na dwie części. W części pierwszej towarzyszyć nam będą rozważania kleryków. Mają nas one przygotować, aby w drugiej części móc adorować Krzyż i spotykać się z Jezusem, który podnosi nas z naszej biedy. Modlitwę zakończymy o godzinie 22.00 błogosławieństwem relikwiami Krzyża Świętego, które przechowywane są w naszym kościele.

By nie przeszkadzać w skupieniu i modlitwie prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.