Adoracja Krzyża 2020

„Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary” to wezwanie wypowiadane przez kapłana w trakcie Mszy tuż po konsekracji, czyli w momencie, kiedy Ciało i Krew Pana Jezusa właśnie stały się w sposób realny i trwały obecne na ołtarzu. Jest ono w istocie zachętą do adoracji Pana, który do końca nas umiłował i przelał za nas swoją Krew na krzyżu. Jest ono też hasłem przewodnim tegorocznych Adoracji Krzyża. Sprawowana codziennie przez kapłanów Najświętsza Ofiara jest Pamiątką-Uobecnieniem jedynej Ofiary Krzyża. Tej, którą Najwyższy i Wieczny Kapłan – Jezus Chrystus – złożył Ojcu za nas i za nasze grzechy. Eucharystia, która odbywa się każdego dnia w naszej świątyni i w kościołach na całym świecie, oraz Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa są w tajemniczy sposób – bo pod zasłoną znaków i słów – tym samym wydarzeniem. W tegorocznym cyklu Adoracji Krzyża chcemy ukazać tę jedność. Dlatego rozważania będą oparte o teksty Mszy świętej, odnoszące się do rzeczywistości krzyża oraz o słowa Ewangelii, rozjaśniające tajemnicę Eucharystii w odniesieniu do Ofiary Chrystusa. Mamy nadzieję, że ta modlitwa będzie dla nas i naszych gości jednocześnie przygotowaniem do bardziej owocnego uczestnictwa we Mszy świętej i w innych sakramentach. Cały okres Wielkiego Postu przygotowuje nas na Święte Triduum Paschalne, podczas którego uobecnia się ustanowienie Eucharystii i jej wypełnienie na Kalwarii.