Akatyst w kościele seminaryjnym

Akatyst w kościele seminaryjnym

,,Witaj, pokarmie mannę nam zastępujący, Witaj, Służebnico Świętego Pokarmu, Witaj, ziemio Bożej obietnicy, Witaj, miodem i mlekiem płynąca." frag. z akatystu.

25 marca w Uroczystość Zwiastowania NMP o godzinie 21 00 w naszym kościele seminaryjnym został odśpiewany akatyst – wschodnie nabożeństwo ku czci Bogarodzicy. Pobożność maryjna zaczęła się dosyć szybko rozwijać na wschodzie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Następnie kolejne sobory powszechne zwoływane na terenie Bizancjum przyczyniły się do utrwalenia oddawania czci Maryi. Dowodem na to jest bogactwo akatystu. Po raz pierwszy uroczyście zostały zaśpiewany w intencji dziękczynno-błagalnej za uratowanie Konstantynopola od zagrożenia awarskiego w 626 roku. Kolejna oficjalna zmianka historyczna wskazuje na rok 677 i 718 gdy udało się Bizantyjczykom uratować stolicę wschodniego cesarstwa od niebezpieczeństwa nowo rodzącego się imperium arabskiego. 

Ta forma modlitwy na Zachodzie pojawiła się w VIII wieku za przyczyną weneckich kupców handlujących na Wschodzie oraz świętego papieża Grzegorza III. Pochodził on Syrii gdzie nabożeństwa ku czci Maryi były bardzo popularne. Teksty sławiące Matkę Chrystusa zostały przetłumaczone na język łaciński i dzięki temu stały się szybko dostępne dla zachodnich kościołów. 

Nabożeństwu przewodniczył ks. prałat Zdzisław Rogoziński – dawny ojciec duchowny w seminarium warszawskim, teraz posługuje jako proboszcz w parafii pw. Dobrego Pasterza na Ulrychowie.