Akatyst w kościele seminaryjnym

Akatyst w kościele seminaryjnym

,,Raduj się przez którą jaśnieje radość, raduj się dla której klątwa odpuszczona, raduj się która Adama podnosisz z upadku, raduj się która od łez uwalniasz Ewę" frag. z akatystu.

   

Jak co roku w kościele seminaryjnym mogliśmy uczestniczyć w modlitwie akatystem – wschodnim hymnem ułożonym na cześć Chrystusa i Jego matki – Maryi. Swój początek bierze w Bizancjum gdzie jeden z mnichów miał ułożyć poezje chwalącą dzieło odkupienia ludzkości. Tekst akatystu został przyjęty również przez Zachód i wywarł ogromny wpływ na pobożność maryjną w średniowieczu. Modlitwa ta jest używana raz w roku – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Nabożeństwu przewodniczył ks. prałat Zdzisław Rogoziński – dawny ojciec duchowny w seminarium warszawskim, teraz posługuje jako proboszcz w parafii pw. Dobrego Pasterza na Ulrychowie. 

Pod koniec nabożeństwa ksiądz Zdzisław Rogoziński przybliżył nam również bogactwo teologiczne zawarte w tekstach hymnu. Wskazał obecnym w kościele, że hymn jest głównie nakierowany na postać Jezusa Chrystusa – Odkupiciela ludzkości.