Obłóczyny

Obłóczyny

1 marca 2020 roku klerycy III roku pierwszy raz przywdziali szatę duchowną - sutannę. Podczas Mszy św. w I Niedzielę Wielkiego Postu otrzymali ją z rąk ks. rektora Wojciecha Bartkowicza.

Podczas homilii ks. rektor przyrównał osobę noszącą sutannę do chorążego, który pokazuje wojskom gdzie mają walczyć. Zauważył, że jest to jednocześnie znak dla sprzymierzeńców jak i dla wrogów. Odnosząc się do niedzielnej Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni, pokazał trzy pokusy które mogą grozić nowoobłóczonym klerykom. Są to wynoszenie się ponad Prawo, klerykalizm, a także brak relacji – nieuznawanie swojego synostwa. Kończąc swoje słowo, ks. rektor pocieszył nowych kandydatów, że aniołowie są z nimi. Wskazał, że nie są sami na polu walki o świętość. Po homilii nastąpił obrzęd obłóczyn, po którym klerycy zaśpiewali przejmującą pieśń do Chrystusa:

Wzgardziłem królestwem ziemskim, i wszelką ozdobą doczesną

dla Miłości Pana mojego Jezusa Chrystusa.

Ref: Którego poznałem Któremu zaufałem Którego miłuję.

Wybrałem ostatnie miejsce

w domu Pana mojego Jezusa Chrystusa.

Ref: Którego poznałem …

Z mego serca płynie śpiew radości

Pieśń moją śpiewam dla Króla.

Ref: Którego poznałem …

Chwała Ojcu i Synowi

i Duchowi Świętemu.

Ref: Którego poznałem …