Kolejne etapy formacji

26 listopada 2019 podczas Mszy Św. ks. bp Michał Janocha ustanowił Arkadiusza Szarszewskiego i Tomasza Wyszyńskiego lektorami oraz Radosława Czyżewskiego, Łukasza Dańczaka, Jana Elczyka i Adam Janowskiego akolitami. Do grona kandydatów do święceń zostali włączeni: Radosław Czyżewski, Łukasz Majer, Arkadiusz Szarszewski i Tomasz Wyszyński.

Kolejne etapy formacji

26 listopada 2019 podczas Mszy Św. ks. bp Michał Janocha ustanowił Arkadiusza Szarszewskiego i Tomasza Wyszyńskiego lektorami oraz Radosława Czyżewskiego, Łukasza Dańczaka, Jana Elczyka i Adam Janowskiego akolitami. Do grona kandydatów do święceń zostali włączeni: Radosław Czyżewski, Łukasz Majer, Arkadiusz Szarszewski i Tomasz Wyszyński.

Ale co to właściwie oznacza? Kandydatura to oficjalne przedstawienie kandydatów do święceń – od tego dnia dana osoba rozpoczyna formację w konkretnej perspektywie święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.  Lektorat jest pierwszą posługa, która podejmujemy będąc w seminarium – osoba ta może w zgromadzeniu liturgicznym czytać Słowo Boże (z wyjątkiem Ewangelii), ale niesie to za sobą również pewne zobowiązania. Lektor powinien w swoim życiu troszczyć się o głoszenie Słowa Bożego poza liturgią. Natomiast akolita jest ustanowiony by pomagać kapłanowi i diakonowi w liturgii. Akolita może udzielać Najświętszego Sakramentu podczas Mszy św., a także posługiwać chorym – im również udzielać Komunii Św.