Nieszpory z przyrzeczeniami przed diakonatem.

Nieszpory z przyrzeczeniami przed diakonatem.

29 listopada sześciu alumnów złożyło wyznanie wiary przed święceniami diakonatu.

   

Podczas II Nieszporów I niedzieli Adwentu sześciu kleryków warszawskiego seminarium złożyło na ołtarzu swoje przyrzeczenia przed święceniami diakonatu.

Złożenie wyznania wiary jest wymagane przez prawo kanoniczne. Wypowiedzenie słów Składu Apostolskiego dokonuje się w czasie Liturgii Godzin w obecności Kościoła. Tym samym kandydaci do święceń pokazują, że są świadomi wagi wydarzenia w którym za kilkanaście godzin wezmą udział.