Obłóczyny

Obłóczyny

21 lutego 2021 trzech kleryków III roku pierwszy raz przywdziało szatę duchowną - sutannę. Podczas Mszy św. w I Niedzielę Wielkiego Postu otrzymali ją z rąk ks. rektora Wojciecha Bartkowicza.

21 lutego jest wyjątkowym dniem dla trzech alumnów III kursu. Dzień po przyjęciu w obecności ks. kard. Kazimierza Nycza kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu – przyjęli sutannę, zewnętrzny znak potwierdzający ich pragnienie przyjęcia święceń. Uroczystości przewodniczył ksiądz rektor Wojciech Bartkowicz. Oto fragment jego homilii ,,załóżcie ten wyzywający wobec świata znak bożych aniołów, to znaczy bożych sług, którzy pomagają Jezusowi szerzyć Boże Królestwo na pustynnej ziemi świata. Dawajcie świadectwo temu, że znacie tragiczny wymiar zmian klimatycznych, które mogą się wydarzyć w człowieku, gdy odsunie się od Boga – mówił rektor WMSD do trzech kleryków, wręczając strój duchowny”. 

Od niedzieli trzech bożych szaleńców będzie świadczyło swoim strojem o przynależności do Chrystusa i będą dalej formować się na drodze uświęcenia. Na koniec ksiądz rektor prosił zgromadzonych, aby ofiarowali im największy dar jaki mogą im dać – modlitwę. ,,Od czasu do czasu pojawi się szatan. Módlcie się, by Duch Święty ich nie opuszczał, by pocieszał i wzmacniał w trudnych momentach. Adoptujcie duchowo ich powołania. Zdrowaśka dziennie, obiecajcie to im dziś, do święceń. Nie zostawiajcie ich, przed nimi długa droga, a na pustyni trudne warunki, wiatr wieje, zdarzają się kataklizmy, ale wytrwają, z Duchem Świętym” – tymi słowami ksiądz rektor zachęcał, aby codziennie pamiętać o nowoobłóczonych.