Skip to main content

Promocja lektorska

Promocja lektorska

W niedzielę, 20 listopada 2022 r., w naszym kościele seminaryjnym odbyła się Msza Święta z obrzędem promocji lektorskiej. Promocji udzielił Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz. Kurs lektorski jest coroczną tradycją naszego Seminarium. Jego celem jest pogłębienie więzi z Chrystusem w słowie Bożym. Na zakończenie liturgii kard. Kazimierz Nycz wygłosił krótką przemowę, w której ukazał głęboki sens bycia lektorem, głosicielem słowa Bożego. Powiedział, że ważnym elementem ich życia jest dbanie o słowo: wsłuchiwanie się w nie i przyjmowanie go. Zwrócił również uwagę, aby głoszenie słowa nie zatrzymywało się na kościelnej ambonie, lecz było zanoszone w środowiska życia lektorów.