Promocja magisterska i Msza św. prymicyjna w seminarium

2 czerwca odbyła się promocja magisterska VI kursu oraz Msza św. prymicyjna dla WMSD i Dobrodziejów.

Ceremonia nadania stopni naukowych w kościele seminaryjnym odbyła się w mniej licznym gronie ze względu na pandemię. Dyplomy wręczył Rektor AKW ks. prof. Krzysztof Pawlina, w obecności m.in. rektora seminarium ks. dra Wojciecha Bartkowicza oraz przedstawiciela Senatu ks. prof. Marka Starowieyskiego. 

Stopień doktora habilitowanego otrzymała s. Judyta Pudełko PDDM, biblistka prowadząca wykłady na Akademii Katolickiej w Warszawie. Siostra jest autorką pracy „Profetyzm w Księdze Syracha”. Stopnie doktorskie otrzymało czterech kapłanów : ks. Jarosław Oponowicz, ks. Michał Orlicki, ks. Maciej Radzikowski, ks. Ryszard Wrotek.

W drugiej części uroczystości zostały wręczone dyplomy magisterskie dwudziestu neoprezbiterom,  absolwentom Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które jest częścią AKW. Czterech magistrów otrzymało przy okazji nagrody książkowe za prace naukowe wyróżniające się ciekawym i profesjonalnym ujęciem tematu.

Msze świętą prymicyjną neoprezbiterzy sprawowali w intencji nowych powołań kapłańskich i o potrzebne łaski dla dobrodziejów seminarium. Eucharystii przewodniczył ks. Przemysław Kocik – nowo mianowany wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach-Opaczy. Homilię zaś wygłosił ks. Mateusz Giszczak – wikariusz w parafii  św. Szczepana w Raszynie. 

Na koniec neoprezbiterzy udzielili księżom wykładowcom, wychowawcom, alumnom i dobrodziejom błogosławieństwa prymicyjnego.