Skip to main content

Przyrzeczenia przed święceniami diakonatu

Przyrzeczenia przed święceniami diakonatu

W czwartek 7 grudnia, w przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w seminaryjnej kaplicy odbyło się złożenie przyrzeczeń przed święceniami diakonatu przez 4. alumnów naszego Seminarium. Wydarzenie to odbyło się podczas Godziny południowej, której przewodniczył ks. rektor Wojciech Bartkowicz.