Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Czterdziestodniowy czas osobistego nawrócenia i przemiany serca rozpoczęliśmy rekolekcjami wielkopostnymi, które poprowadził dla nas ks. Tadeusz Huk.

Ks. Tadeusz był wieloletnim ojcem duchownym naszego seminarium, a obecnie jest proboszczem w Zalesiu Dolnym. Towarzyszył wielu księżom naszej diecezji w ich drodze do kapłaństwa.

Rekolekcje rozpoczęliśmy od modlitwy serca. Odkrywaliśmy jak nasze serce jest bliskie Bożemu Sercu i co stoi na przeszkodzie między tymi sercami. Towarzyszyła nam również historia powołania Abrahama, w której odkrywaliśmy także znamiona naszej drogi. 

Konferencje ojca Tadeusza były przepełnione świadectwami życia kapłanów, ks. Bronisława Bozowskiego i ks. Jana Zieji. Ukazywał nam wizję kapłaństwa jaką mieli. Ks. Tadeusz pokazywał nam bardzo szeroką wizję drogi powołania.

Rekolekcje były przepełnione wielogodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, która była główną częścią tego czasu modlitwy.