Spotkanie kolędowe dla Dobrodziejów i Przyjaciół WMSD

Seminarium tworzą przełożeni, profesorowie i klerycy. Nie mogłoby jednak istnieć, gdyby nie grono osób, które wspiera to dobre dzieło.  Nasze seminarium posiada wielu przyjaciół – są to osoby, które pomagają nam materialnie, ofiarowują w naszej intencji swoje modlitwy, a nierzadko także swoje cierpienie. To jedyny czas w roku, kiedy nasza wspólnota może spotkać się w gronie przyjaciół – możemy poznać te osoby, spojrzeć im w oczy, złożyć serdeczne świąteczne życzenia, czy też po prostu powiedzieć “dziękuje za to, że jesteś”.

Spotkanie kolędowe dla Dobrodziejów i Przyjaciół WMSD

Nasze semianrium nie istniałoby bez ludzi, którzy wspierają nas materialnie, a także swoją modlitwą. Te czas, to jedyna okazja w roku, by się z nimi spotkać.
Przyjaciele i Dobroczyńcy WMSD

Seminarium tworzą przełożeni, profesorowie i klerycy. Nie mogłoby jednak istnieć, gdyby nie grono osób, które wspiera to dobre dzieło.  Nasze seminarium posiada wielu przyjaciół – są to osoby, które pomagają nam materialnie, ofiarowują w naszej intencji swoje modlitwy, a nierzadko także swoje cierpienie. To jedyny czas w roku, kiedy nasza wspólnota może spotkać się w gronie przyjaciół – możemy poznać te osoby, spojrzeć im w oczy, złożyć serdeczne świąteczne życzenia, czy też po prostu powiedzieć “dziękuje za to, że jesteś”.

Przebieg spotkania

W tym roku takie spotkanie odbyło się 12 stycznia. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną Mszą Świętą o godz. 14.00 w naszym kościele seminaryjnym. Jak co roku przewodniczy jej Ks. Rektor Wojciech Bartkowicz, który również wygłosił w tym roku słowo. Po wspólnej uczcie duchowej przeszliśmy na poczęstunek do naszego seminaryjnego refektarza. Ważnym elementem spotkania są życzenia i przełamywanie się opłatkiem. Później przy śpiewie kolęd czas na wspólne dzielenie się Bożonarodzeniową radością. Na koniec spotkania wszyscy zaproszeni zostali na spektakl pt.: “Słodycz” przygotowany przez alumnów roku III.