Spotkanie z dobrodziejami

Spotkanie z dobrodziejami

Jak co roku, w naszej wspólnocie seminaryjnej gościliśmy osoby dla których los naszych powołań nie jest obojętny.

Nasze seminarium nie istniałoby, gdyby nie jego Przyjaciele oraz Dobrodzieje. To osoby, którzy przez cały rok modlą się za kleryków. W sobotę 11 stycznia mieliśmy okazję spotkać się z nimi wszystkimi, aby wspólnie uczestniczyć w Mszy św. oraz podzielić się opłatkiem.

Po Eucharystii w refektarzu seminaryjnym spotkaliśmy się na wspólnym dzieleniu się opłatkiem i poczęstunku. Wszyscy składaliśmy życzenia w których nie brakowało słowa “Dziękuję”. Na naszą uroczystość przybyły również osoby do których udajemy się na cotygodniowe praktyki pastoralne. Po spotkaniu, kurs III wystawił sztukę pt. “Piątka” dla naszych Przyjaciół.