Styczniowy dzień skupienia

Styczniowy dzień skupienia

27 stycznia przeżywaliśmy dzień skupienia.

Dzień skupienia zaczęliśmy 27 grudnia wspólną Eucharystią w kościele seminaryjnym. Homilię oraz kolejne konferencje wygłosił ksiądz prałat prof. dr hab. Józef Naumowicz – wykładowca patrologii w naszym seminarium. Jest również nam znany jako duszpasterz Kościoła ormiańsko-katolickiego w Polsce. 

Ksiądz profesor postanowił nam przybliżyć tajemnicę i wagę modlitwy Jezusowej, często praktykowanej przez wschodnich katolików. Pomógł nam zrozumieć jej przesłanie ,, Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem” oraz podał cenne wskazówki jak realizować jej przesłanie w naszych codziennych praktykach duchowych. 

Dzień skupienia zakończyliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. Pragniemy księdzu profesorowi złożyć podziękowania za trud włożony w dzień skupienia i życzymy wszelkich łask Bożych na drodze duszpasterskiej i naukowej.