Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia, trzech naszych braci przyjęło z rąk ks. kardynała Kazimierza Nycza święcenia w stopniu diakonatu.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 16.00 w kościele seminaryjnym. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny święcenia diakonatu przyjęli: 1. Tomasz Kołodziejski 2. Jarosław Kopeć 3. Szymon Marciniak

O święceniach diakonatu

Diakonat to pierwszy stopień sakramentu święceń, obok prezbiteratu i episkopatu. Diakoni są wyświęcani do posługi w Kościele. Podczas liturgii mogą czytać Ewangelię i głosić homilie. Ponadto, mogą przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii świętej, nosić wiatyk chorym, przewodniczyć obrzędowi pogrzebu, spełniać dzieła miłosierdzia. Przyjmujący święcenia w stopniu diakonatu, na ręce szafarza święceń kard. Kazimierza Nycza, złożą przyrzeczenie posłuszeństwa oraz przyrzeczenie zachowania celibatu. Zobowiążą się także do odmawiania Liturgii Godzin (modlitwy brewiarzowej). Podczas celebracji liturgicznych diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię oraz szatę wierzchnią zwaną dalmatyką.