Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

30 listopada sześciu alumnów przyjęło święcenia diakonatu z rąk ks. Kardynała Kazimierza Nycza

   

W dniu poświęconym świętemu Andrzejowi w Świątyni Opatrzności Bożej ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przyjął do grona diakonów sześciu alumnów WMSD Warszawa oraz pięciu alumnów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego ,,Redemptoris Mater”. W czasie liturgii metropolita Warszawy zaznaczył, że święty Andrzej Apostoł nie przyszedł sam do Jezusa Chrystusa, lecz przyprowadził do Niego swojego brata – świętego Piotra.

Święcenia diakonatu w poniedziałek przyczyniły się do zwiększenia ogólnej liczby diakonów w archidiecezji warszawskiej co sprawia, że od 50 lat nie było aż tak licznego rocznika. Od poniedziałku Kościół warszawskich ma 26 sług Liturgii Słowa. W czasach gdy trwa tzw. ,,kryzys powołanych” liczba kandydatów do święceń prezbiteratu napawa wszystkich radością. 

30 listopada do święceń diakonatu przystąpili alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie: Michał Jerzy Bartak, Radosław Czyżewski, Damian Drozd, Stanisław Kijewski, Adam Wątróbski, Zbigniew Żurek oraz alumni Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater: Elia Callegarin, Kamil Klocek, Marcin Stanisław Parada, Mateusz Rusiński oraz Kamil Bartosz Stawiński.

Ksiądz Kardynał Nycz w czasie liturgii święceń pouczył kandydatów do święceń, iż ich zadaniem jest pomagać biskupowi i prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości. Jako słudzy ołtarza są wezwani do głoszenia Ewangelii, przygotować Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosie kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza.

Życzymy nowo wyświęconym diakonom wielu łask Bożych.