Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie

30 maja przeżywaliśmy święcenia kapłańskie, podczas których 20 diakonów z naszej Archidiecezji zostało wyświęconych na kapłanów. Wyjątkowo uroczystość odbywała się w Świątyni Opatrzności Bożej.

Wszyscy alumni naszego seminarium dążą do święceń prezbiteratu – przez 6 lat podlegają formacji ludzkiej, intelektualnej i duchowej. Święcenia prezbiteratu są końcem pewnej drogi, ale staję się również nowym początkiem. Nowe obowiązki, nowe wyzwania, nowi ludzie – to wszystko czeka na tegorocznych neoprezbiterów. Otworzył się nowy rozdział w ich życiu.

W piątek 29 maja 2020 roku  podczas uroczystych Nieszporów w kościele seminaryjnym przyszli prezbiterzy złożyli przed J.M. Ks. Rektorem Wojciechem Bartkowiczem swoje przyrzeczenia.  W sobotę 30 maja 2020 roku J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz wyświęcił w Świątyni Opatrzności Bożej 20 nowych prezbiterów – 17 z nich, to absolwencie naszego seminarium, a pozostali to alumni Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego. Święcenia kapłańskie przyjęli diakoni naszego seminarium: Dariusz Deputat, Łukasz Gałązka, Konrad Jasiński, Wojciech Kasprzyk, Tomasz Kołodziejski, Jarosław Kopeć, Mateusz Kozioł, Szymon Marciniak, Grzegorz Perzyna, Łukasz Pietraszek, Piotr Sokołowski, Maciej Szkopiński, Marcin Szyłejko, Wojciech Turek, Paweł Wojciechowski, Andrzej Wolski, Artur Wronek oraz diakoni z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”: Jan Chaciński, Marcin Parol, Wojciech Prostko.

Ksiądz kardynał podczas słowa do neoprezbiterów wskazał między innymi na jedną bardzo ważną rzecz. Nowym księżom zalecił, aby modlili się nie tylko za powierzony im lud Boży, ale za cały świat. – Jesteście potrzebni Chrystusowi do ewangelizowania. Jesteście posłani do całego świata. Do wszystkich! I trzeba, abyście wszystkich jednakową miłością kochali – wzywał.

Transmisja z tego wydarzenia: