Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu

W sobotę, 27 maja 2023 r., w wigilię Zesłania Ducha Świętego, w bazylice archikatedralnej, JE Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz udzielił święceń prezbiteratu 12. diakonom naszego Seminarium i 2. diakonom Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”.

„Wygląda na to, że jesteście prawdopodobnie ostatnim takim owocnym, pięknym rocznikiem. Potem przyjdą roczniki mniejsze. To powinno nas skłaniać do pokory, do większej gorliwości. Powinno nas to skłaniać do Kościoła synodalnego, takiego, w którym księża rzeczywiście jeszcze bardziej czują, że są dla ludzi. Z ludzi i dla ludzi, bo bez tego kapłaństwo nie ma sensu. Trzeba będzie pewne zadania, do których nie są potrzebne święcenia, przekazać w ręce świeckich, bo Kościół naprawdę jest synodalny. Z ludem Bożym i w ludzie Bożym, razem idą duchowni i świeccy, idą w tym samym kierunku” – mówił metropolita warszawski.

Pamiętajmy w modlitwie o nowo wyświęconych kapłanach, by służąc Bogu każdego dnia byli jeszcze bardziej z Nim zjednoczeni.