Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia

"Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi ..."
Suma w Warszawskiej Archikatedrze

Do tego dnia przygotowywaliśmy się już od prawie miesiąca. Czas Adwentu zwieńczony był w naszym seminarium dniem skupienia, który poprowadził nam ks. Krzysztof Pawlina – rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego na którym studiujemy teologię.

Na Boże Narodzenie klerycy wyjeżdżają do swoich rodzinnych parafii a także do swoich rodzin. Klerycy, którzy mieszkają w Warszawie uczestniczyli 25 grudnia w sumie o godz. 11.00, której przewodniczył J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nasz Metropolita przekazuje wszystkim diecezjanom świąteczne życzenia: