Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w seminarium

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w seminarium

8 grudnia w czasie Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP Kościół warszawski powiększył liczbę akolitów - sług ołtarza

   

8 grudzień w Kościele jest poświęcony tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym właśnie dniu ks.bp Michał Janocha – biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej włączył do grona akolitów trzech nowych kleryków z V roku. W czasie homilii ordynariusz Warszawy wskazał kandydatom do posługi akolity trzy wartości: czystość, pokorę i posłuszeństwo. Podkreślił również, że Matka Boża doskonale ukazała jak realizować wyżej wymienione łaski. 

Czystość, pokora i posłuszeństwo są bardzo ważne w posłudze akolity z uwagi na to, że jest on odpowiedzialny za posługę przy ołtarzu, rozdzielanie komunii świętej oraz puryfikację naczyń liturgicznych. Jest to więc kolejny krok do kapłaństwa, wielkie zbliżenie do Ciała i Krwi Chrystusa. 

Najłaskawszy Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna Twojego powierzyłeś swojemu Kościołowi chleb życia, pobłogosław + tych naszych braci, wybranych do posługi akolitów. Spraw, aby gorliwie spełniając posługę przy ołtarzu i wiernie rozdzielając swoim braciom i siostrom chleb życia wiecznego, stale wzrastali w wierze i miłości ku zbudowaniu Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego.

Nowo ustanowionym alumnom życzymy Bożej Opieki na drodze realizacji Bożego wezwania do świętości.