Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Czyli tradycyjne święto Trzech Króli - dla naszej wspólnoty jest to czas na dzielenie się radością Bożego Narodzenia.
Co właściwe świętujemy?

Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy w Kościele 6 stycznia. W Polsce dzień ten funkcjonuje jednak pod nazwą Święto Trzech Króli. Choć te dwie nazwy na pierwszy rzut oka wydają się odrębne, to tak naprawdę odnoszą się do tego samego wydarzenia. Bóg objawia się człowiekowi – wchodzi w naszą historię, w historię całego świata. Do Betlejem przychodzą Mędrcy ze wschodu – w taki sposób Chrystus niejako objawia Boga całemu światu.

Święto Trzech Króli w semianrium

Wszyscy uczestniczymy w sumie w Warszawskiej Archikatedrze o godz. 11.00. Po Eucharystii część kleryków uczestniczy w tradycyjnym już Orszaku Trzech Króli. Pozostali w tym czasie przygotowują semianrium do tzw. Wieczoru Trzech Króli – to czas, w który razem z profesorami, przełożonymi i biksupami wspólnie spotykamy się przy świątecznym stole. Jest to czas wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się radością z tego, że Bóg Objawił się światu.