Ustanowienie nowych lektorów i akolitów

Ustanowienie lektorów i akolitów

19 marca, w uroczystość świętego Józefa, podczas Mszy Św. ks. bp gen. bryg. Józef Guzdek ustanowił lektorami 3 alumnów z III roku oraz akolitami 11 alumnów z IV roku.

Uroczystość świetego Józefa Oblubieńca NMP była przeżywana w naszej wspólnocie jako dzień ustanowienia nowych trzech lektorów i jedenstatu akolitów. Świętej Liturgii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego bp gen. bryg Józef Guzdek. W czasie homilii zaznaczył jak wielka jest waga służenia Chrystusowi i Ludowi Bożemu. 

Po homilii odbył się obrzęd ustanowienia nowych lektorów i akolitów. Lektor z łaciny ,,legere” znaczy „czytać”.  Do jego zadań należy czytanie Pisma świętego w czasie czynności liturgicznych (oprócz Ewangelii), gdy nie ma diakona wygłaszanie intencji modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem oraz czynnym uczestnictwem wiernych podczas funkcji liturgicznych oraz przygotowanie innych do czytania Pisma świętego w czasie Mszy świętej. Akolita z greckiego  ,,ἀκόλουθος ” „akólouthos” znaczy  „towarzyszący, idący za kimś”. Jego zadaniem jest pomoc kapłanom i diakonom w czasie sprawowania sakramentów, jeśli jest taka potrzeba służą Kościołowi jako nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Akolici mają również obowiązek pomóc w puryfikacji czyli oczyszczenia naczyń liturgicznych. 

Nowo posłanym lektorom i akolitom życzymy dalszego rozwoju na drodze ku świętości.