Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W wieczór poprzedzający Uroczystość Zesłania Duchowego, czuwaliśmy w naszym seminaryjnym wieczerniku.

Zesłanie Ducha Świętego to, zaraz po Zmartwychwstaniu i Narodzeniu Pana Jezusa, największa uroczystość roku liturgicznego. Tym szczególnym wydarzeniem Kościół kończy obchody Paschalne. 

W tym dniu uczestniczyliśmy w Mszy św. wigilijnej, którą ma wyjątkową formułę i nawiązuje do Wigilii Paschalnej. Tak jak w Noc Paschalną, podczas wigilii Zesłania, jest rozbudowana Liturgia Słowa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu mają na celu pokazać działanie Ducha Świętego w historii zbawienia.