Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Lisotpad to miesiąc w których wspominamy tych, których juz z nami nie ma. Modlitwa, zaduma, wspomnienia - tak rozpoczynamy ten czas.
Msza Święta w Archikatedrze Warszawskiej
Wspominamy tych, którzy już odeszli

Obecnie akcent dni 1 i 2 listopada został nieco pomieszany. Dnia 1 listopada to Uroczystość Wszystkich Świętych, w którym wspominamy wszystkich tych, którzy dostąpili już chwały nieba i za ich wstawiennictwem możemy modlić się do Boga. Tego dnia jednak przyjęło się nawiedzać się groby naszych bliskich zmarłych i modlić się za nich – jest to szczególny wymiar dnia 2 listopada. Zachowując pierwotny porządek tych dnia 2 listopada 2018 zgromadziliśmy się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, by tam modlić się za zmarłych zasłużonych dla naszej Archidiecezji Warszawskiej.

Procesja po katedrze

O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta procesja dookoła katedry, która zatrzymała się tradycyjnie przy czterech stacjach. W jej trakcie wymieniane były osoby, które spoczywają w podziemiach archikatedry, a także te, które w sposób szczególny przyczyniły się dla Kościoła lokalnego. Modliliśmy się m.in za osoby duchowne, żołnierzy poległych w walkach w obronie ojczyzny, a także za osoby zaangażowane społecznie i politycznie.

Requiem aeternam donna eis Domine!

“Wieczny odpoczynek racz im dać Panie” – tymi słowami rozpoczęła się Msza Św. w intencji zmarłych, której przewodniczył J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski. W trakcie Eucharystii mogliśmy wysłuchać Mszy Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Warszawskiej Opery Królewskiej. “Ta piękna muzyka (…) prowadzi nas w naszej archikatedrze do ołtarza Eucharystii (…) na którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę Chrystusa modląc się w sposób szczególny dziś w dzień wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych za tych, którzy odeszli”.

Relacja wideo z całej uroczystości:

Tego dnia w warszawskiej archikatedrze o godz. 19.00 odbyła się uroczysta Msza Święta podczas której modliliśmy się za zmarłych z Archidiecezji Warszawskiej a szczególnie za zmarłych biskupów, kapłanów, czy też inne osoby zasłużone dla lokalnego Kościoła i miasta Warszawa. Eucharystii przewodniczył J.E. Ks. Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski.

About the author

+48 726 200 700